Revisor

Jag beställer bolag utan revisor
Jag har en revisor
Jag anlitar ett revisionsbolag
I bolagsordningen ska anges att bolaget inte ska ha revisor men ändå kan välja att utse en.
Revisorssuppleant
 
TILLBAKA
NÄSTA
Spara och fortsätta senare