Firmateckning

Firma tecknas av styrelsen
Firma tecknas av styrelsen eller enligt följande:  
Firma tecknas av styrelseledamoten eller styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten eller styrelsesuppleanterna var för sig
Firma tecknas av styrelseledamöterna var för sig
Firma tecknas av styrelseledamöterna två i förening
Firma tecknas enligt nedan
 
 
 
TILLBAKA
NÄSTA
Spara och fortsätta senare